Fotoalbums
(besloten)

Contributie

De contributie is vastgesteld als jaarcontributie en wordt maandelijks bij de leden geïnd.

Tarieven

Wedstrijdzwemmen
2x trainen € 35,79
3x/ 4x trainen € 43,23
5x trainen of meer € 50,56

Trimzwemmen
1x trainen € 20,22

Masterzwemmen
1x trainen € 25,70
2x trainen € 35,79

Waterpolo
1x trainen € 28,26
2x trainen € 35,79
3x trainen € 43,23

De contributie wordt betaald d.m.v. automatische incasso, hiervoor moet een machtigingsformulier ingevuld worden. Deze is te downloaden via de site https://fzc54.nl/inschrijfformulier. Let op: nieuwe leden worden alleen geaccepteerd d.m.v. betaling via automatische incasso. Bij niet automatische incasso wordt er € 1,50 per maand aan extra kosten berekend. U ontvangt dan per halfjaar een factuur.

Afdracht KNZB

Tarief KNZB + Verzekering KNZB + contributie regio lid KNZB =Totaal KNZB = FZC’54
Afdracht KNZB
Startvergunning leden jonger dan 12 jaar € 15,55 + € 0,35 + € 5,45 = € 21,35
Startvergunning leden 12 jaar en ouder € 50,20 + € 0,35 + € 5,45 = € 56,00 
Leden zonder startvergunning € 13,70 + € 0,35 + € 5,45 = € 19,50

Afdracht aan de KNZB verloopt per jaar vanaf 1 januari tot en met 31 december. Indien een lid halverwege het jaar opzegt, is het lid nog de gehele afdracht KNZB verschuldigd. Deze kosten worden in de maand januari bij alle leden apart in rekening gebracht. Bij nieuwe leden wordt dit in rekening gebracht bij het aanmelden. Deze kosten moeten we in zijn geheel afdragen aan de KNZB. Indien een lid een wijziging wenst, bijvoorbeeld een lid wil geen gebruik meer maken van een startvergunning, maar nog wel lid blijven, dan dient deze wijziging voor 15 december schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de penningmeester van F.Z.C.’54. Let op! Opzeggen dient te geschieden voor 1 juli of 31 december schriftelijk of per mail. Bij opzegging voor 30 juni blijft u contributie verschuldigd t/m juni. Bij opzegging na 1 juli blijft u contributie verschuldigd t/m december. Opzeggingen en adreswijzigingen kunt u sturen naar de heer W. de Vries, e-mail: penningmeester@fzc54.nl.

Depot inschrijfgelden

Depot inschrijfgelden wedstrijdzwemmen

Aan het begin van een nieuw seizoen (in de maand september) wordt een depot aangelegd (via incasso) per wedstrijdzwemmer die meedoet aan de Swimkick, Minioren, Junioren, Senioren, D3- en/of B-competitie. Het depot wordt alleen voor deze wedstrijden gebruikt. De kosten van het inschrijfgeld zijn tussen de € 4,00 en € 5,00 per wedstrijd. Alle andere wedstrijden hebben specifieke tarieven en deze worden per wedstrijd geïncasseerd bij de leden. Alle zwemmers worden per categorie ingeschreven. Alleen voor leden die tijdig* hebben afgezegd, worden geen kosten ten laste van het depot in rekening gebracht. *Tijdig betekent dat de organiserende vereniging de zwemmer tijdig heeft kunnen uitschrijven en dat hiervoor geen inschrijfkosten aan F.Z.C.’54 worden berekend. Voor ziekte geldt dat dit meestal te laat is voor annulering, waardoor de organiserende vereniging al kosten heeft gemaakt en deze kosten voorafgaand aan de wedstrijd ten laste heeft gebracht aan F.Z.C.’54. Deze kosten worden dan ook ten laste van het depot van de zwemmer gebracht. Indien een lid tijdig opzegt per 31 december, dan wordt het restant van het depot teruggestort. Voor het nieuwe seizoen zal het depot per zwemmer weer worden aangevuld tot € 20,-/ € 40,-/ € 60,-/ maximaal € 80,- afhankelijk van de deelneming aan het aantal competities van de zwemmer.

Depot wedstrijdgeld waterpolo

Aan het begin van een nieuw seizoen (in de maand september) wordt een depot aangelegd (via incasso) per waterpoloër die meedoet aan wedstrijden. De pupillen betalen per toernooi. De andere waterpoloërs betalen per wedstrijd. Het depot wordt alleen voor deze wedstrijden gebruikt. Dit omdat de inschrijfkosten van deze wedstrijden € 4,00 per wedstrijd zijn. Mogelijke andere wedstrijden hebben specifieke tarieven en deze worden per stuk geïncasseerd bij de leden. Alle waterpoloërs worden per categorie ingeschreven. Indien een lid tijdig afzegt per 31 december, dan wordt het restant van het depot teruggestort. Voor het seizoen 2018-2019 zal het depot per waterpoloër worden aangevuld tot maximaal € 80,-.

Copyright 2021: FZC '54 - De Franeker Zwemclub Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl