Fotoalbums
(besloten)

Contributie

De contributie is vastgesteld als jaarcontributie en wordt maandelijks bij de leden geïnd.

Tarieven

Wedstrijdzwemmen
Techniekacademie € 39,11
B-selectie € 47,24
A-selectie € 55,25

Trimzwemmen
1x trainen € 22,09

Masterzwemmen
1x trainen € 30,88
2x trainen € 39,11

Waterpolo
2x trainen € 39,11
3x trainen € 47,24

De contributie wordt betaald d.m.v. automatische incasso, hiervoor moet een machtigingsformulier ingevuld worden. Deze is te downloaden via de site https://fzc54.nl/inschrijfformulier. Let op: nieuwe leden worden alleen geaccepteerd d.m.v. betaling via automatische incasso. Bij niet automatische incasso wordt er €1,50 per maand aan extra kosten berekend. U ontvangt dan per halfjaar een factuur.

Afdracht KNZB

Tarief KNZB + Verzekering KNZB + contributie regio lid KNZB =Totaal KNZB = FZC’54
Afdracht KNZB
Startvergunning leden jonger dan 12 jaar € 21,30 + € 0,35 + € 3,50 = € 25,15
Startvergunning leden 12 jaar en ouder € 61,25 + € 0,35 + € 3,50 = € 65,10
Leden zonder startvergunning (Masters en/of Trimzwemmen) €19,20 + € 0,35 + € 3,50 = € 23,05

Afdracht aan de KNZB verloopt per jaar vanaf 1 januari tot en met 31 december. Indien een lid halverwege het jaar opzegt, is het lid nog de gehele afdracht KNZB verschuldigd. Deze kosten worden in de maand januari bij alle leden apart in rekening gebracht. Bij nieuwe leden wordt dit in rekening gebracht bij het aanmelden. Deze kosten moeten we in zijn geheel afdragen aan de KNZB. Indien een lid een wijziging wenst, bijvoorbeeld een lid wil geen gebruik meer maken van een startvergunning, maar nog wel lid blijven, dan dient deze wijziging voor 15 december schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan de penningmeester van F.Z.C.’54. Let op! Opzeggen dient te geschieden voor 1 juli of 31 december schriftelijk of per mail. Bij opzegging voor 30 juni blijft u contributie verschuldigd t/m juni. Bij opzegging na 1 juli blijft u contributie verschuldigd t/m december. Opzeggingen en adreswijzigingen kunt u sturen naar de heer W. de Vries, e-mail: penningmeester@fzc54.nl.

Depot inschrijfgelden

Depot inschrijfgelden wedstrijdzwemmen en waterpolo

Voor de inschrijfgelden van de wedstrijden hanteren wij een depot. Hieruit worden de wedstrijden bekostigd. Eenmaal per jaar vullen we dit depot aan. De hoogte van het depot is afhankelijk van het verwacht aantal te zwemmen wedstrijden. 
 

Copyright 2024: FZC '54 - De Franeker Zwemclub Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl