Fotoalbums
(besloten)
Visie, Missie en Beleid

Visie, Missie en Beleid

“Een leven lang zwemmen”
 
Visie
F.Z.C.'54 is een regionale zwemvereniging voor (ex-)wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en trimmers waar elke slag, doel en inbreng telt.
We schatten alle (toekomstige) zwemmers, trainers, vrijwilligers, sponsoren en andere belanghebbenden op waarde. Het hoogst haalbare voor het individu binnen de vereniging is maatwerk en hangt af van talent en ambitie. Wij leiden met kwaliteit op.
Met aandacht, respect en interesse werken wij samen en daar ligt onze kracht om het maximale uit de individuele sporter, teams, trainers en vrijwilligers te halen. We zien en pakken kansen voor ontwikkeling, werving en selectie en verbinding. We moedigen aan, nemen verantwoordelijkheid, maar weten ook wat we moeten laten. We zijn eerlijk naar elkaar en geven ook aan als wij als vereniging bepaalde individuele of teamambities niet kunnen waarmaken.
Onze grondhouding raakt elke belanghebbende positief en is de smeerolie binnen ons verenigingsleven waar ambitie en plezier hand in hand gaan. Saamhorigheid binnen onze vereniging en plezier in sportbeleving staat bij ons centraal. We zien en waarderen de investering van een ieder vanuit zijn of haar eigen rol binnen de vereniging. Met elkaar zijn we de thuisvereniging, waar altijd een weg naartoe is en blijft. Wij zorgen goed voor elkaar binnen de vereniging, wij als bestuur verwachten dat ook van de leden.

Missie
F.Z.C.' 54 is een vereniging voor de zwemsport waar je je thuis voelt met een gezonde ambitie.

Kernzinnen:


Beleidspeerpunten voor 2020-2021  
Voorwaarden:
Een financieel gezonde vereniging die jaarlijks minimaal een neutrale begroting laat zien.
Zwemsport aan kunnen bieden die betaalbaar blijft voor alle leden.
1. Rechtmatige verdeling van de kosten naar rato van gebruik.
Ad.1 - Zwemsport blijft betaalbaar voor zwemmers. Door een actief sponsorplan/reclameplan, sponsoracties ten behoeve van activiteiten en middelen en klussen voor het zwembad om zo de badhuur te verlagen en daarmee de contributie.

Communicatie intern: informeren van vrijwilligers en waar nodig informatiesessies organiseren, actieve commissies en leden die actief werkzaamheden verrichten voor de vereniging, een goed onderhouden website, activiteiten gekoppeld aan social media, regelmatig nieuwsbrieven naar leden en/of ouders/begeleiders, persberichten waar nodig.

Actief vrijwilligersbeleid. Continue werving en binding van vrijwilligers voor de vele activiteiten die nodig zijn om de vereniging in sportief & bestuurlijk goed draaiende te houden. Expliciet ook de werving van vrijwilligers om het huidige zwembad te ondersteunen om zo de badhuur te verlagen.
Interne opleidingen aanbieden om de doorstroom van trainers, jury, bestuur, begeleiders te kunnen garanderen.

 

Copyright 2024: FZC '54 - De Franeker Zwemclub Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl