Fotoalbums
(besloten)
Inschrijving

Inschrijving / Machtigingsformulier

Allereerst heten wij je heel hartelijk welkom bij F.Z.C.’54.

Om je inschrijving goed te kunnen verwerken, verzoeken wij je het formulier volledig in te vullen.
Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders/voogd mede te ondertekenen.

Aanhef:


Voor welke afdeling(en):

Zwemt op (graag aankruisen op welke dagen er gezwommen wordt):

Wil je meedoen aan wedstrijden?:

Ben je afkomstig van een andere zwemvereniging? Zo ja, welke?:


Penningmeester F.Z.C.’54, W. de Vries, Skilpaed 28, 9035 AN, Dronryp, e-mail penningmeester@fzc54.nl
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan zwemclub F.Z.C.’54 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van zwemclub F.Z.C.’54. Incassant ID: NL 19ZZZ400007690000.

Voor de contributie verwijzen wij u naar deze pagina op onze website: www.fzc54.nl/contributie
NB. Indien betaling van de contributie door een derde, bijv. St. Leergeld, wordt gedaan, dan dient u dit vooraf kenbaar te maken bij de penningmeester.Automatisch incasso:Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Om dit te kunnen doen, willen wij uw gegevens gebruiken voor communicatiedoeleinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw gegevens in bepaalde gevallen (uitvoering lidmaatschap en deelname aan wedstrijden) met derden worden gedeeld. Bij wedstrijden of evenementen kunnen foto’s/ filmpjes worden gemaakt en deze kunnen op onze website/ social media worden geplaatst. Het gebruik van uw gegevens kan alleen als u ons daar toestemming voor geeft.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:LET OP:
In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 18 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd goedgekeurd te worden.

 

Copyright 2024: FZC '54 - De Franeker Zwemclub Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl